Aspiravi Energy kiest er bewust voor om samen met haar klanten een lokaal goed doel te ondersteunen. Aspiravi Energy wil duurzaam zijn in alle aspecten. Door uitsluitend groene, lokale energie te leveren, ondersteunen we het milieu en de lokale economie. Door voordelige tarieven aan te bieden motiveren we onszelf om duurzaam om te springen met de middelen en beogen we een goede energieleverancier te zijn voor onze klanten, op lange termijn. Tot slot willen we nog een stap verder gaan door het ondersteunen van goede doelen en te investeren in de toekomst.

Een Hart voor Limburg

Aspiravi Energy is een structurele partner van Een Hart voor Limburg, dit realiseren we dankzij de bijdragen van onze klanten. Klanten van Aspiravi Energy kunnen er immers voor kiezen om 1 tot 10 euro per MWh verbruikte energie aan dit fonds af te staan. Voor een doorsnee gezin met een jaarlijks verbruik van 3.500 kWh (=3,5 MWh) betekent het afstaan van 1 euro een jaarlijkse bijdrage van 3,5 euro (1 euro * 3,5MWh verbruikte energie). Wie kiest om bijvoorbeeld 5 euro af te staan, ondersteunt Een Hart voor Limburg voor 17,50 euro per jaar (5 euro * 3,5 MWh verbruikte energie).

Kinderarmoedefonds

In Vlaanderen wordt 10% van de kinderen geboren in een kansarm gezin. Dat wil zeggen dat zo’n 130.000 kinderen al van in de wieg minder kansen krijgen. Het Kinderarmoedefonds wil daar iets aan doen door projecten voor kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar, te steunen. 
 

Sociale partners