Aspiravi Energy levert groene, lokale energie, mét een sociale bijdrage. Aspiravi Energy richt zich tot de coöperanten van Limburg wind CV, Aspiravi Samen CV, ECO2050 CV en Wind voor A CV. Zij kunnen van onze tarieven genieten, namelijk het Eco Plus en Eco Life tarief, en ontvangen ook interessante terugleververgoedingen voor hun injectie.

Lees meer over onze tarieven

Bij Aspiravi Energy kunt u, als coöperant van de CV's Limburg wind, Aspiravi Samen, ECO2050 en Wind voor A, kiezen tussen een digitaal abonnement of een abonnement waarbij u uw facturen via de Post ontvangt.

Er worden momenteel geen contracten met een vaste energieprijs aangeboden. U kan enkel intekenen op een contract met een variabele energieprijs.

Kiest u voor een digitaal abonnement (Eco Plus flex), dan kiest u voor de voordeligste service. Doordat we alle administratie en communicatie via e-mail kunnen automatiseren, schakelen we een belangrijke kost uit, een win-win voor iedereen.

Indien u als coöperant echter een service via de Post en telefoon (Eco Life flex) wenst, kan dit uiteraard. Dit brengt echter een hogere abonnementskost met zich mee.

  • Bij een variabele prijs wordt per kwartaal het rekenkundig gemiddelde van de Belpex 'Day Ahead' prijs van de afgelopen maand berekend. Dit tarief is wel onderhevig aan prijsschommelingen, zowel voor de elektriciteit die u van het net afneemt, als de elektriciteit die u injecteert op het net.
  •  De afrekening gebeurt telkens op jaarbasis, na aftrek van de reeds betaalde voorschotten.
Lees meer over onze voorschotfacturen

Waarom ontvangt u een voorschotfactuur?

Indien jouw elektriciteitsverbruik slechts één keer per jaar wordt gemeten door de netbeheerder, betekent dit dat u slechts één keer per jaar te weten krijgt hoeveel u heeft verbruikt en hoeveel u zal moeten betalen voor uw energie. uw voorschotfactuur zal u maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks (afhankelijks van de door u gekozen betalingsfrequentie) ontvangen en zorgt ervoor dat u niet in één keer een groot bedrag moet neerleggen op het moment van uw jaarafrekening.

Hoe wordt uw voorschotbedrag berekend?

Om uw voorschot zo correct mogelijk te bepalen, wordt er gekeken naar uw jaarlijks energieverbruik in het verleden. Op basis hiervan zal de netbeheerder een inschatting maken van wat uw verbruik zal zijn voor het komende jaar. Als uw verbruik niet gekend is (bijvoorbeeld bij een verhuis), wordt een inschatting gemaakt op basis van een Belgisch gemiddelde. Dit geschatte jaarlijkse verbruik wordt vervolgens doorgestuurd naar Aspiravi Energy. Het geschatte verbruik wordt vermenigvuldigd met de energiekost dat geldig is op het moment van de instap. De abonnementskosten (vaste vergoeding), de distributie- en transportkosten, de taksen en de heffingen worden hierbij opgeteld.

Bekijk hier de energiekost van de laatste 12 maanden

Houdt uw voorschotbedrag rekening met de productie van uw zonnepanelen?

Uw voorschotbedrag wordt berekend op basis van een schatting van uw jaarlijks energieverbruik. Het geschatte verbruik bekomt de netbeheerder door te gaan kijken naar uw verbruiksprofiel in het verleden. Indien u reeds zonnepanelen had in het verleden, zal er ook rekening gehouden worden met de productie van deze installatie bij het berekenen van uw voorschotbedrag. Indien u de zonnepanelen recent heeft geplaatst, is er geen historiek van de productie waarop de netbeheerder zich kan baseren. In dit geval zal er dus nog geen rekening gehouden worden met de productie van uw zonnepanelen bij het berekenen van uw voorschotbedrag.

Indien uw voorschotbedrag nog geen rekening houdt met de productie van uw zonnepanelen, en uw installatie veel produceert, dan kan het zijn dat u bij uw volgende jaarafrekening een bedrag terugbetaald zal krijgen. Na uw volgende jaarafrekening zal er bij het berekenen van uw nieuw voorschotbedrag wel rekening gehouden worden met de productie van uw zonnepanelen.

Waarom moet u soms toch een bedrag betalen bij het ontvangen van uw jaarafrekening?

Wanneer u een positief bedrag ziet staan op uw jaarafrekening, wil dit zeggen dat u een bepaald bedrag zal moeten bijbetalen bovenop de voorschotfacturen die u het afgelopen jaar reeds betaald heeft. Het geschatte jaarverbruik dat Aspiravi Energy van de netbeheerder ontvangt, is slechts een schatting. Het kan dus zijn dat u meer heeft verbruikt dan verwacht. Ook wordt er bij het berekenen van het voorschotbedrag geen rekening gehouden met toekomstige prijzen. Het kan dus zijn dat uw verbruik correct werd geschat, maar dat de prijzen gestegen zijn doorheen het jaar.

ASPIRAVI ENERGY STAAT VOOR HELDERE TARIEVEN

Er worden momenteel geen contracten met een vaste energieprijs aangeboden.
U kan enkel intekenen op een contract met een variabele energieprijs.

Het Eco Plus flex tarief staat voor groene, lokale energie met een sociale bijdrage. U ontvangt uw facturen via e-mail en geniet van een voordelige, variabele energieprijs.

Groen en lokaal

Onze energie is van Belgische oorsprong, uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, water, zon en biomassa. Dit is niet alleen een engagement voor het milieu, maar ook voor onze economie en maatschappij.

Voordelig

Door alle bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld administratie en communicatie erg efficiënt te organiseren, houden we onze kosten zo laag mogelijk. Zo kan u genieten van een voordelig tarief.

Sociaal

We stellen onszelf ook een sociaal doel, we vragen van iedere klant een minimale bijdrage voor het goede doel van 1 euro/MWh, deze wordt op uw afrekening verrekend. U bepaalt zelf hoeveel extra u wenst te schenken.

Variabele prijs

Per kwartaal wordt uw energieprijs bepaald aan de hand van de prijzen, die op dat moment gelden op de Europese energiebeurs. Prijsstijgingen of -dalingen worden aan u doorgerekend.

 
 
 
 

Het Eco Plus flex tarief is beschikbaar voor de residentiële coöperanten van de cvba's Limburg wind en Aspiravi Samen. Indien u meerderjarig bent en over ten minste 4 aandelen beschikt, kan u genieten van dit tarief. In geval van wanbetaling nadat uw energiecontract is stopgezet, kan Aspiravi Energy de uitkering van uw dividend en/of scheidingsaandeel van uw aandelen van bovenvermelde coöperaties aanwenden om de openstaande facturen aan te zuiveren.

Download hier de tariefkaart van het Eco Plus flex tarief