Aspiravi Energy is in de eerste plaats opgericht om aan de coöperanten van Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba groene elektriciteit aan een voordelig tarief aan te bieden.

Coöperanten

Bij Aspiravi Energy kiezen we er voor om coöperanten voordelig van lokale en duurzame energie te laten genieten. U dient als coöperant evenwel over minstens 4 aandelen te beschikken en meerderjarig te zijn om van de voordeligste tarieven te kunnen genieten. In geval van wanbetaling nadat uw energiecontract is stopgezet, kan Aspiravi Energy de uitkering van uw dividend en/of scheidingsaandeel van uw aandelen van eerder vermelde coöperaties aanwenden om de openstaande facturen aan te zuiveren.

Bekijk tarieven