Aspiravi Energy levert groene, lokale energie aan een voordelig tarief, mét een sociale bijdrage. Aspiravi Energy richt zich tot de coöperanten van Limburg wind CV, Aspiravi Samen CV en ECO2050 CV. Zij kunnen van de meest voordelige tarieven genieten, namelijk het Eco Plus en Eco Life tarief, en ontvangen ook interessant terugleververgoedingen voor hun injectie.

Hieronder wordt toegelicht hoe onze tarieven zijn opgebouwd.

Lees meer

Aspiravi Energy staat in de eerste plaats voor een duurzame klantenrelatie. Wij bieden een product aan waarin we geloven, aan een voordelig tarief met een eerlijke service. We kiezen bewust niet voor éénmalige, kortstondige promoties maar  staan garant voor voordelige tarieven op lange termijn. Zo bent u bij Aspiravi Energy steeds zeker van een voordelig tarief.

De tarieven van Aspiravi Energy bestaan uit 3 componenten: de energieprijs, de nettarieven en ten slotte de belastingen, heffingen en toeslagen. De energieprijs bepaalt het verschil tussen de tarieven van de energieleveranciers onderling. De kosten voor de nettarieven en de belastingen, heffingen en toeslagen zijn immers gelijk voor alle leveranciers. De nettarieven zijn de kosten voor het gebruik van de distributie- en transportnetten. De belastingen, heffingen en toeslagen worden dan weer vastgelegd door de overheden.

De energieprijs bestaat bij Aspiravi Energy uit 3 deelcomponenten: de energiekost, de jaarlijkse vaste vergoeding en de bijdrage aan een goed doel. De energiekost staat voor de werkelijke kost van de energie die u verbruikt. Deze wordt berekend door het door u gekozen tarief toe te passen op uw verbruik.

Daarnaast wordt een vaste vergoeding aangerekend, een soort abonnementskost. Deze vaste vergoeding houden we zo laag mogelijk door alle bedrijfsprocessen (zoals administratie, opvolging en communicatie) efficiënt te organiseren. Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest uw facturen digitaal via e-mail te ontvangen, en niet op papier per post, spaart u niet alleen het milieu maar levert dit u ook een extra voordelig tarief op.

Ten slotte wordt uw tarief vervolledigd door uw bijdrage aan een goed doel. Als klant van Aspiravi Energy maakt u minimaal 1euro per MWh die u verbruikt over aan een lokaal goed doel. Voor een gezin met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 3.500 kWh (= 3,5 MWh) betekent dit een jaarlijkse bijdrage van 3,5 euro. U kan er bovendien voor kiezen meer dan 1 euro per MWh over te maken. Uw bijdrage aan het goed doel wordt apart vermeld op uw factuur en Aspiravi Energy maakt de geïnde middelen dan rechtstreeks voor u over aan het goede doel. Momenteel werken we samen met goede doelen, zoals Een Hart voor Limburg die lokale projecten tegen energiearmoede ondersteunen.

ASPIRAVI ENERGY STAAT VOOR HELDERE EN VOORDELIGE TARIEVEN

Eco Plus fix

KIES

Meer informatie +

Het Eco Plus fix tarief staat voor groene, lokale energie met een sociale bijdrage. U ontvangt uw facturen via e-mail en geniet van een voordelige, vaste energieprijs.

Groen en lokaal

Onze energie is van Belgische oorsprong, uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, water, zon en biomassa. Dit is niet alleen een engagement voor het milieu, maar ook voor onze economie en maatschappij.

Voordelig

Door alle bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld administratie en communicatie erg efficiënt te organiseren, houden we onze kosten zo laag mogelijk. Zo kan u genieten van een voordelig tarief.

Sociaal

We stellen onszelf ook een sociaal doel, we vragen van iedere klant een minimale bijdrage voor het goede doel van 1 euro/MWh, deze wordt op uw afrekening verrekend. U bepaalt zelf hoeveel extra u wenst te schenken.

Vaste prijs

De energiekost ligt vast voor 1 jaar. Ook al stijgen de energieprijzen, uw energiekost blijft vast. Het volgende jaar wordt de energiekost opnieuw vastgelegd aan de meest voordelige tarieven.

 
 
 
Het Eco Plus fix tarief is beschikbaar voor de residentiële coöperanten van de cvba's Limburg wind en Aspiravi Samen. Indien u meerderjarig bent en over ten minste 4 aandelen beschikt, kan u genieten van dit tarief. In geval van wanbetaling nadat uw energiecontract is stopgezet, kan Aspiravi Energy de uitkering van uw dividend en/of scheidingsaandeel van uw aandelen van bovenvermelde coöperaties aanwenden om de openstaande facturen aan te zuiveren.

Download hier de tariefkaart van het Eco Plus fix tarief

Eco Life fix

KIES

Meer informatie +

Het Eco Life fix tarief staat voor groene, lokale energie met een sociale bijdrage. U ontvangt uw facturen per post en geniet van een voordelige, vaste energieprijs.

Groen en lokaal

Onze energie is van Belgische oorsprong, uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, water, zon en biomassa. Dit is niet alleen een engagement voor het milieu, maar ook voor onze economie en maatschappij.

Voordelig

We houden onze kosten zo laag mogelijk. Zo kan u genieten van een voordelig tarief. U ontvangt uw facturen graag per post, geen probleem, hiervoor rekenen we wel een hoger tarief aan.

Sociaal

We stellen onszelf ook een sociaal doel, we vragen van iedere klant een minimale bijdrage voor het goede doel van 1 euro/MWh, deze wordt op uw afrekening verrekend. U bepaalt zelf hoeveel extra u wenst te schenken.

Vaste prijs

De energiekost ligt vast voor 1 jaar. Ook al stijgen de energieprijzen, uw energiekost blijft vast. Het volgende jaar wordt de energiekost opnieuw vastgelegd aan de meest voordelige tarieven.

 
 
 
 

Het Eco Life fix tarief is beschikbaar voor de residentiële coöperanten van de cvba's Limburg wind en Aspiravi Samen. Indien u meerderjarig bent en over ten minste 4 aandelen beschikt, kan u genieten van dit tarief. In geval van wanbetaling nadat uw energiecontract is stopgezet, kan Aspiravi Energy de uitkering van uw dividend en/of scheidingsaandeel van uw aandelen van bovenvermelde coöperaties aanwenden om de openstaande facturen aan te zuiveren.

Download hier de tariefkaart van het Eco Life fix tarief

Bekijk hier onze variabele tarieven

Eco Plus flex

KIES

Meer informatie +

Het Eco Plus flex tarief staat voor groene, lokale energie met een sociale bijdrage. U ontvangt uw facturen via e-mail en geniet van een voordelige, variabele energieprijs.

Groen en lokaal

Onze energie is van Belgische oorsprong, uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, water, zon en biomassa. Dit is niet alleen een engagement voor het milieu, maar ook voor onze economie en maatschappij.

Voordelig

Door alle bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld administratie en communicatie erg efficiënt te organiseren, houden we onze kosten zo laag mogelijk. Zo kan u genieten van een voordelig tarief.

Sociaal

We stellen onszelf ook een sociaal doel, we vragen van iedere klant een minimale bijdrage voor het goede doel van 1 euro/MWh, deze wordt op uw afrekening verrekend. U bepaalt zelf hoeveel extra u wenst te schenken.

Variabele prijs

Per kwartaal wordt uw energieprijs bepaald aan de hand van de prijzen, die op dat moment gelden op de Europese energiebeurs. Prijsstijgingen of -dalingen worden aan u doorgerekend.

 
 
 
 

Het Eco Plus flex tarief is beschikbaar voor de residentiële coöperanten van de cvba's Limburg wind en Aspiravi Samen. Indien u meerderjarig bent en over ten minste 4 aandelen beschikt, kan u genieten van dit tarief. In geval van wanbetaling nadat uw energiecontract is stopgezet, kan Aspiravi Energy de uitkering van uw dividend en/of scheidingsaandeel van uw aandelen van bovenvermelde coöperaties aanwenden om de openstaande facturen aan te zuiveren.

Download hier de tariefkaart van het Eco Plus flex tarief

Eco Life flex

KIES

Meer informatie +

Het Eco Life flex tarief staat voor groene, lokale energie met een sociale bijdrage. U ontvangt uw facturen per post en geniet van een voordelige, variabele energieprijs.

Groen en lokaal

Onze energie is van Belgische oorsprong, uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, water, zon en biomassa. Dit is niet alleen een engagement voor het milieu, maar ook voor onze economie en maatschappij.

Voordelig

We houden onze kosten zo laag mogelijk. Zo kan u genieten van een voordelig tarief. U ontvangt uw facturen graag per post, geen probleem, hiervoor rekenen we wel een hoger tarief aan.

Sociaal

We stellen onszelf ook een sociaal doel, we vragen van iedere klant een minimale bijdrage voor het goede doel van 1 euro/MWh, deze wordt op uw afrekening verrekend. U bepaalt zelf hoeveel extra u wenst te schenken.

Variabele prijs

Per kwartaal wordt uw energieprijs bepaald aan de hand van de prijzen, die op dat moment gelden op de Europese energiebeurs. Prijsstijgingen of -dalingen worden aan u doorgerekend.

 
 
 
 

Het Eco Life flex tarief is beschikbaar voor de residentiële coöperanten van de cvba's Limburg wind en Aspiravi Samen. Indien u meerderjarig bent en over ten minste 4 aandelen beschikt, kan u genieten van dit tarief. In geval van wanbetaling nadat uw energiecontract is stopgezet, kan Aspiravi Energy de uitkering van uw dividend en/of scheidingsaandeel van uw aandelen van bovenvermelde coöperaties aanwenden om de openstaande facturen aan te zuiveren.

Download hier de tariefkaart van het Eco Life flex tarief